Van zelfstandige naar vennootschap: een logische stap

Vele zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepers beslissen op een gegeven ogenblik om over te schakelen naar een vennootschap. Dit doen ze om uiteenlopende – en vaak erg gegronde – redenen: ze willen hun privékapitaal beschermen, ze willen investeerders aantrekken, ze willen minder belastingen betalen op de winst die ze maken, ze willen de handen in elkaar slaan met andere ondernemers,…

De beslissing over te stappen naar een vennootschap mag je niet lichtzinnig nemen.
Er komt immers heel wat bij kijken. Eerst moet je beslissen welk type vennootschap het best aan jouw noden beantwoordt. Vervolgens moet die vennootschap worden opgericht en moeten er dus statuten worden opgesteld. Ten slotte moet de volledige handelszaak aan die nieuwe vennootschap worden overgedragen. Een voor een stappen waar gepersonaliseerd juridisch advies op zijn plaats is.

Het is precies daar waar deJuristen jou willen helpen. Niet the bare minimum, maar wel een begeleiding van begin tot eind. We maken samen met jou de keuze voor de meest geschikte vennootschapsvorm, wij doen het nodige om de omvorming te realiseren en wij loodsen jou door het doolhof van formaliteiten aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Bovendien brengen we jou onmiddellijk op de hoogte van alle onoverkomelijke kosten (bv. ereloon van de notaris, diensten ondernemingsloket…). Zo heb je vanaf het begin een duidelijk beeld van het totale kostenplaatje.

LET OP: Voor vele ondernemers is fiscale optimalisatie de belangrijkste beweegreden. Ze willen liefst zo weinig mogelijk belastingen betalen. Het fiscale motief mag uiteraard meespelen, maar laat dit niet het enige argument zijn om een vennootschap op te richten. Wie beslist om over te stappen naar een vennootschap uit fiscale overwegingen zal in ieder geval ook advies moeten inwinnen bij zijn boekhouder. deJuristen is geen fiscaal advieskantoor.


Meer in detail
 

OPRICHTINGSPAKKET VENNOOTSCHAP

€ 750

  • Inleidende meeting op kantoor
  • Nazicht van de beschikbaarheid van de vennootschapsnaam
  • Een overzichtelijk stappenplan
  • Opstellen van de oprichtingsakte
  • Opstellen van de statuten
  • Doorverwijzing naar nuttige partners

KNIPKAARTEN

Voor verder juridisch advies tijdens de omvorming naar een vennootschap bieden wij knipkaarten aan waarbij u een tegen een forfaitair tarief een bepaald aantal werkuren kan afnemen van één van onze juridische experten. Juridisch advies kan uiteraard ook altijd verleend worden in regie na goedkeuring van een offerte. 

  • 5 werkuren: 175 euro/uur
  • 10 werkuren: 170 euro/uur
  • 20 werkuren: 160 euro/uur
  • 30 werkuren: 150 euro/uur