De aandeelhoudersovereenkomst: better safe than sorry

De grondregels van de vennootschap worden uiteengezet in de statuten. Deze tekst kan door iedereen geraadpleegd worden. Toch is het vaak niet de bedoeling dat eenieder op de hoogte is van álle afspraken tussen de vennoten. Om die reden stellen vele oprichters naast de statuten ook een aandeelhoudersovereenkomst op. Ze beslissen onderling hoe ze de toekomstige vennootschap vorm zullen geven en welke rechten en plichten de vennoten zullen hebben. In die overeenkomst kunnen ze regelingen treffen over de overdraagbaarheid van de aandelen, de verdeling van de winsten, de toelatingsvoorwaarden voor nieuwe aandeelhouders,… Wie dat wenst, kan de aanstaande samenwerking tot in de puntjes regelen.

Toekomstige medevennoten doen er goed aan duidelijke afspraken te maken vooraleer ze overgaan tot de oprichting van hun vennootschap. Duidelijkheid op voorhand voorkomt discussie achteraf. Geschillen tussen vennoten zijn immers geen zeldzaam fenomeen en al te vaak moeten deze betwistingen beslecht worden door een rechter.

Het zorgvuldig opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kan dus alleen maar worden toegejuicht. Sommige oprichters weten helaas niet dat het opmaken van een aandeelhoudersovereenkomst tot de mogelijkheden behoort, laat staan dat ze zich bewust zijn van het scala aan clausules die ze in zo’n overeenkomst kunnen opnemen.

Hier helpen deJuristen jou graag een handje. Wij overlopen samen met jou de verschillende opties. Aan de hand van jouw opmerkingen stellen wij vervolgens een juridisch sluitende tekst op die volledig op jouw maat gesneden is. Zo heb je de garantie dat je in de nabije toekomst niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Meer in detail

Voor het opstellen of herwerken van jouw aandeelhoudersovereenkomst werken wij telkens in regie na goedkeuring van een offerte. Je kan er van op aan dat de gevraagde prijs in verhouding staat tot het geleverde werk. Bovendien werken wij telkens met een plafondbedrag. Zo proberen wij onze klanten zekerheid te bieden wat betreft het vrij te maken bedrag voor een project.