[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de juridische documenten van USE IT GROUP en onderzocht haar website op de Privacywet, Telecommunicatiewet, Wet persoonlijke levenssfeer en de algemene informatieverplichtingen. Volgende documenten werden gereviseerd of opgesteld: Algemene Voorwaarden, Privacy Statement,Cookie Statement (Cookieverklaring), Proclaimer, Licentievoorwaarden (Programmatuur) en IE-overeenkomst.

USE IT GROUP werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens website:  

Bedrijfsnaam:  USE IT GROUP NV
Straat en nummer:  Molenweg 9
Postcode en gemeente: B-8377 MEETKERKE
NL-nummer: 0871.371.685.
Website: www.useitgroup.comwebshop.useitgroup.com
E-mail contactadres: website@useitgroup.com

 

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 5 december 2012
Geldig tot: 31 december 2013
Labelweergave op website? Ja.