deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden, de privacyverklaring, de disclaimer en de cookie policy van Sheep deals en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet op de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (Wetboek van Economisch recht) en de algemene informatieverplichtingen.

Sheep deals werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel’.

Gegevens webwinkel/website:
Straat en nummer: Eikelaarstraat 17a
Postcode en gemeente: 3600 Genk
BTW-nummer: BE 0554.719.937
Website: https://www.sheepdeals.be en https://www.sheepdeals.nl
E-mail contactadres : sales@sheepdeals.be en sales@sheepdeals.nl

Kwaliteitslabel

Toegekend op: 10 april 2017
Geldig tot: 10 april 2019
Labelweergave op website? Ja.