[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van sepastop.eu en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet persoonlijke levenssfeer, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (Wetboek Economisch Recht, Boek 5) en de algemene informatieverplichtingen.

Sepastop.eu werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens webwinkel/website:  

Bedrijfsnaam: SEPASTOP BVBA
Straat en nummer: Verdussenstraat 63
Postcode en gemeente: B-2018 Antwerpen
BTW-nummer: 0640.883.255
Website: https://www.sepastop.eu/
E-mail contactadres: info@sepastop.eu

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 11 januari 2016
Geldig tot: 31 juni 2017
Labelweergave op website? Ja.