[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden, de privacyverklaring, de disclaimer en de cookie policy van Light-Unit en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet op de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (Wetboek van Economisch recht) en de algemene informatieverplichtingen.

Light-Unit werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel’.

Gegevens webwinkel/website:
Straat en nummer: Naamsesteenweg 158
Postcode en gemeente: 3001 Heverlee
BTW-nummer: BE 0453.774.017
Website: https://www.lightunit.be/
E-mail contactadres : info@lightunit.be

Kwaliteitslabel

Toegekend op: 26 oktober 2017
Geldig tot: 26 oktober 2020
Labelweergave op website? Ja.