[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Klium en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet persoonlijke levenssfeer, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (Wetboek Economisch Recht) en de algemene informatieverplichtingen.

Klium.be werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens webwinkel/website:  

Bedrijfsnaam: IBSS NV
Straat en nummer: Ekkelgaarden 26
Postcode en gemeente: B-3500
BTW-nummer: 0866.903.252
Website: www.klium.bewww.klium.comwww.klium.nl
E-mail contactadres: info@klium.be

 

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 2 maart 2015
Geldig tot: 2 maart 2016
Labelweergave op website? Ja.