[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Etixx en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet persoonlijke levenssfeer, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (WMPC) en de algemene informatieverplichtingen. Etixx werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens webwinkel/website:  

Bedrijfsnaam: Etixx
Straat en nummer: Venecoweg 26
Postcode en gemeente: B-9810 Nazareth
BTW-nummer: 0417 092 080
Website: www.etixx.be
E-mail contactadres: info@etixx.be

 

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 18 november 2013
Geldig tot: 31 december 2014
Labelweergave op website? Ja.