[wpbounce]deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de juridische documenten van Clicpublic en onderzocht haar website op de Privacywet, Telecommunicatiewet, Wet persoonlijke levenssfeer en de algemene informatieverplichtingen. Volgende documenten werden gereviseerd of opgesteld: Algemene Voorwaarden, Privacy Statement, Cookie Statement (Cookieverklaring), Proclaimer.

Clicpublic werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens website:  

Bedrijfsnaam:  Clicpublic bvba
Straat en nummer: Rue Gaulois 15
Postcode en gemeente: B- 7822 Ghislenghien (zone 1)
NL-nummer:  0501.706.962.
Website: www.clicpublic.be
E-mail contactadres: info@clicpublic.be

 

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 1 juli 2013
Geldig tot: 31 juli 2014
Labelweergave op website? Ja.