deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Bodart en onderzocht haar webwinkel of website op de Wet persoonlijke levenssfeer, de verplichtingen bij een verkoop op afstand en elektronische overeenkomsten (Wetboek Economisch Recht, Boek 5) en de algemene informatieverplichtingen.

Bodart werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’

Gegevens webwinkel/website:  

Bedrijfsnaam: BVBA BODART & C°
Straat en nummer: Grote Steenweg 227
Postcode en gemeente:B-2600 BERCHEM
BTW-nummer:0412.742.225
Website: https://bodartservicehouse.be
E-mail contactadres: info@bodartservicehouse.be

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 11 januari 2016
Geldig tot: 31 december 2016
Labelweergave op website? Ja.