Zomaar iets creëren, bestaat niet. Er gaat een brainstorm, projectplanning, proeftekenen, en vele uren hard labeur aan vooraf. Respect voor andermans creativiteit is in deze online wereld soms ver te zoeken. Bespaar jezelf de teleurstellingen wanneer je ontdekt dat iemand anders met jouw werk aan de haal is.

Het tekeningen- en modellenrecht leent zich uitstekend om die cruciale creativiteit te beschermen. Voor een periode van vijf jaar (en verlengbaar tot vijfentwintig jaar), kan je het alleenrecht nemen op een welbepaalde vormgeving. Zo krijgt niemand anders de kans om zonder jouw toestemming er iets mee te doen.

Als we spreken over een model, bedoelen we eigenlijk 3D-aanzichten. Beschik je enkel over 2D-aanzichten, dan moet je bij tekeningen zijn. Onze juristen onderzoeken eerst de aanzichten, selecteren de meest relevante, en bundelen die samen in je modeldepot.

Let op: je mag je model niet bekend maken vooraleer registratie is voltooid. De regel is immers dat van zodra je model is tentoongesteld aan het ‘relevante publiek’, je de mogelijkheid tot depot of registratie verliest. Hierop zijn wel een paar specifieke uitzonderingen. Zit je in zo’n situatie, contacteer ons dan even. Je kan je model trouwens direct online doorgeven.

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van onvolledige of imperfecte registraties, diefstal van je creativiteit of hinderlijke concurrenten.

Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van je modelregistratie een écht succesverhaal. Overtuigd? Wacht dan niet langer, en kijk hoe we jou kunnen helpen.

Prijzen

 

Meer in detail

Het tekeningen & modellenrecht maakt deel uit van het domein van de industriële eigendomsrechten en biedt een beschermingsmogelijkheid voor “het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan”. Minder abstract geformuleerd zorgt een depot bijvoorbeeld voor de bescherming van het dessin op uw behangpapier of voor het patroon (de 3-D vorm) van je koffiekan. Het betreft met andere woorden een intellectueel recht m.b.t. een tastbaar “voorwerp”. Laat je echter niet misleiden, het betreft een ruim gegeven: zo zal ook de inrichting van bijvoorbeeld je restaurant of hotelkamers in aanmerking kunnen komen voor depot.

De beschermingsvoorwaarden liggen voor de hand: vereiste van “nieuwheid” en “eigen karakter”. deJuristen onderzoekt of je tekening/model voldoet aan de beschermingsvoorwaarden en begeleidt je graag bij de depotprocedure.