Soms hebben we al eens moeite uit te leggen waarom een cliënt die bepaalde juridische tool nodig heeft. Niet zo bij het merkenrecht: het buitengewone en immense belang van de merkregistratie spreekt immers voor zich. Als ondernemer ben je dagelijks in de weer om de reputatie van je bedrijf sterker te maken. Bescherm ze dan ook, en laat je merk vastleggen.    

Het merkenrecht laat je toe om je (handels)naam of logo permanent te gaan beschermen. Geen bekommernis om concurrenten meer, enkel zekerheid en gemoedsrust. Wij beheren en bewaken je merknaam en registratie, en jij concentreert je verder op je onderneming, zonder zorgen. 

Deze klanten lieten hun merk al beschermen door deJuristen:

deze klanten van deJuristen beschermden hun merknaam of logo via deJuristen // registratie merken en namen

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Wel, eerst en vooral kies je de geografische zone waarin je werkzaam bent (of waarin je merk bekend is). Immers, je kan kiezen tussen een Benelux, Europees of internationaal merk. Een registratie is meteen geldig voor tien jaar en kan niet gewijzigd worden (tenminste, voor wat de naam en regio betreft). Je doet er dus goed aan op voorhand na te denken in welk gebied je jouw merknaam wil inzetten. 

Afhankelijk van het gebied waarin je bescherming zoekt zijn er twee mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een Benelux-merk, hetgeen € 850 kost voor tien jaar, of voor een Europees merk, waarvoor de prijs € 1950 bedraagt, uiteraard eveneens voor 10 jaar. In beide gevallen is het voorafgaand merkonderzoek inbegrepen in de prijs. 

Je krijgt van ons het resultaat van het merkonderzoek. No cure, no pay (*). Kan je naam niet geregistreerd worden (je naam voldoet bijvoorbeeld niet aan de wettelijke vereisten), dan kost het je enkel de onderzoekskosten. Je krijgt enkel een volledige factuur wanneer je naam geregistreerd kan worden, en wanneer ons voorafgaand onderzoek positief is. Wanneer onze onderzoekers doorstoten naar het uitvoerig onderzoek, maar ze botsen op een eerder concurrerend merk dan krijg je enkel een factuur voor de onderzoeksuren (dus niet voor de registratiekost). We rekenen dus enkel wanneer we effectief iets kunnen doen voor jou. Geef toe, een betere deal krijg je nergens.

Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

Wees je concurrent voor. Registreer je merk op onze website onmiddellijke bescherming!

Soms is het echter zo dat je merknaam op het eerste zicht niet kan worden geregistreerd, maar dat er mits enkele juridische of praktische maatregelen wel een oplossing is, in dat geval stellen we jou altijd voor de keuze, en gaan we samen op zoek naar de beste manier om alsnog bescherming te bekomen. Je kan je naam trouwens onmiddellijk online registreren. 

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving, en een juridisch correcte registratie voltooien is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van oneerlijke concurrenten, reputatieschade en financiële beslommeringen.  Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van je merk(naam) een écht succesverhaal.

Overtuigd? Wacht dan niet langer, en kijk hoe we jou kunnen helpen.

Prijsmodules merkbescherming en merkregistratie

 

Meer in detail

Prijspakketten merkenInleidingFuncties van een merkWaarom je merk vastleggen?Wat is een merk?Hoe en hoelang?

Prijspakketten merknaamregistraties:

Benelux: 850 euro excl BTW (10 jaar).
Europa: 1950 euro excl BTW (10 jaar).
Internationaal: Prijs op aanvraag.

Merkonderzoek: Indien je nog geen merk wenst te registreren maar simpelweg wilt nagaan of een bepaalde merknaam nog beschikbaar is, en voldoet aan de juridische voorwaarden voor merkregistratie, kunnen wij voor u vrijblijvend het merkonderzoek uitvoeren. Prijs: Benelux merkonderzoek: 550 euro, Europees merkonderzoek: 1000 euro.  Alle prijzen zijn exclusief BTW en dossierkosten.

deJuristen registreert, onderzoekt en bewaakt je Benelux, Europees of internationaal merk. Wij voeren geen blinde registraties uit, zoals sommige online (NL) aanbieders. Alles wordt onderzocht: de wettelijke voorwaarden, concurrerende (merk)namen of beelden, het onderscheidend vermogen, enzovoort. Hierdoor verkrijg je een exclusieve en grondige bescherming tegen eventuele latere inbreuken op uw merk. Het registreren van jouw merk of handelsnaam geeft je bescherming in de Benelux, Europa of internationaal (op basis van de gekozen landen). Het registreren van een merk kan in de vorm van een louter beeldmerk, een woordmerk, of een in de vorm van een ‘complex’ merk welke zowel een afbeelding als een tekst (die van handelsnaam) bevat. Twijfel niet langer, en bescherm je naam of beeld tegen concurrenten.

Het merkenrecht herbergt verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van bijzonder belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen moet u beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar moet zijn en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen.
deJuristen begeleidt u bij het deponeren van een Benelux, Europees of internationaal merk (merkdepot). Tevens werken wij nauw samen met een gevestigd grafisch ontwerpbureau dat uw teken grafisch kan uitwerken om zo aan de wettelijke voorwaarden te voldoen.

Een merk is het uithangbord of visitekaartje van uw onderneming. Het onderscheidt u immers van de anderen, en men herkent aan de hand van úw merk úw specifieke goederen en diensten. Of u nu een starter of een doorgewinterde ondernemer bent, merkbescherming leent zich zowel voor kleine of grote ondernemingen. Evenwel maakt deJuristen aan de hand van haar drie pakketten een onderscheid, daar beginnende ondernemers gewoonlijk geen nood hebben aan een uitgebreid onderzoek en bijhorende adviesverlening, terwijl dit voor grotere ondernemingen vaak een absolute must blijkt.
deJuristen registreert en deponeert uw Benelux, Europees of internationaal merk. Afhankelijk van het door u gekozen pakket onderzoeken wij uw mogelijkheden tot registratie en bewaken wij uw merk na depot. U kan uw merken bovendien online beheren via ons gebruiksvriendelijk en uitgebreid klantenportaal.
Bescherm uw merk vandaag nog. Deponeer onmiddellijk via ons formulier of contacteer ons!.

Wat is een merk? De beschermingsvoorwaarden voor een merk zijn de volgende: het merk moet een teken (benamingen, tekeningen, stempels, cijfers, letters, vormen) zijn, dat teken moet grafisch voorstelbaar zijn (visuele weergave) en het moet een onderscheidend vermogen (voor de relevante doelgroep) hebben. Een merk heeft verschillende functies, en bestaat in de vorm van een Beneluxmerk, een internationaal merk en een Europees of Gemeenschapsmerk. Men kan individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken registreren.

Hoe verkrijgt men bescherming? Voor een Benelux merk dient een verplicht depot te gebeuren in Brussel of bij de BBIE in Den Haag. Het in te dienen document heeft verschillende formele voorwaarden. Na depot volgt een ambtshalve onderzoek, waarbij men nakijkt of er sprake is van een teken, of het teken voldoende grafisch voorstelbaar is, het een onderscheidend vermogen heeft, een goed vormmerk is, er geen strijdigheid met de openbare orde of goede zeden bestaat, enzovoort. De BBIE geeft vervolgens schriftelijk kennis van de beslissing en dient een eventuele weigering te motiveren. Men kan bovendien het BBIE facultatief om een vooronderzoek vragen. Bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in het register.
Er bestaan bijzondere regels voor een internationaal depot en een Europees of Gemeenschapsmerk.
Je kan je naam onmiddellijk registreren via ons formulier.

De duur van de bescherming bedraagt 10 jaar vanaf het depot, en is oneindig verlengbaar met perioden van 10 jaar.
Normaliter dient een hernieuwing te gebeuren binnen de zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Een merk kan vervallen (verval van rechtswege, door de rechter, verwording tot soortnaam) of nietig worden verklaard door de rechter op vordering van het O.M. of iedere belanghebbende.

De merkhouder kan optreden tegen elk gebruik in het economisch verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of sterk gelijkt op het merk van de merkhouder. Het criterium hierbij is het ‘verwarringsgevaar’ bij het relevante doelpubliek.
Wanneer een merk de gebruikelijke benaming in de handel wordt voor een categorie producten of diensten (bv. ‘Pampers’ in plaats van luiers), en dit geschiedt door toedoen of nalaten van de merkhouder kan dit merk zijn bescherming verliezen. De merkhouder dient actief op te treden tegen deze gebeurlijke generalisering opdat de bescherming behouden blijft.