Een goed idee. Het is het begin van alles, en toch zo fragiel en vluchtig. Hoeveel ideeën er niet dagelijks onze praktijk passeren: voor mobiele applicaties, technische uitvindingen, ondernemingen met een creatief doel, en af en toe eens voor wereldvrede. Maar hoe bescherm je nu die geniale ingeving?

Laten we maar met de deur in huis vallen: een idee kan niet worden beschermd. Neen, écht niet. Het recht vereist dat je een concrete vorm of ‘veruitwendiging’ van je idee kan presenteren. Denk maar aan een logo voor je onderneming, een stuk code of interface van je mobiele app, een prototype of schema’s van je uitvinding, enzovoort.

Kijk eens naar wat je hebt. Als dat een logo of naam voor je onderneming is, moet je eigenlijk bij het merkenrecht zijn. Daar kan je voor tien jaar (en verlengbaar) een bepaalde naam of beeld op jouw persoonlijke naam zetten. Zo kan niemand anders die naam nog verder gebruiken.

Heb je schema’s (3D) of tekeningen (2D) van je project? Dan kan je voor je vormgeving beroep doen op het tekeningen- en modellenrecht. Een tweedimensionaal aanzicht kan je beschermen als tekening, een driedimensionaal als model.

Zit je met softwarecode? Dan moet je eens kijken bij codebescherming. Heb je ideeën voor een industriële uitvinding, dan moet je bij het octrooirecht zijn. In dat laatste geval, contacteer ons voor meer informatie.

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van teleurstellingen, gestolen ideeën of onrealistische projecten.

Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van je concreet idee een écht succesverhaal. Overtuigd? Wacht dan niet langer, en kijk hoe we jou kunnen helpen.

In detail: i-DEPOT

Een idee op zich wordt niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht vereist immers een concrete en originele vorm, zij beschermt dus geen ideeën , gedachten, principes, methoden of concepten. Nochtans is de basis van alles het loutere, doch juridisch erg kwetsbare idee.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voorzag daarom in een i-DEPOT. Met een i-DEPOT heb je een bewijs van jouw idee, en kan je zo jouw concept, creatie of prototype beschermen. Je krijgt een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van je i-DEPOT garandeert. deJuristen Brussel registreert al voor 175€ jouw idee. Indien gewenst bewaken wij bovendien je registratie. Je kan uiteraard ook bij ons terecht voor advisering, schendingen van je i-DEPOT, et cetera.

In detail: Escrow

Een idee op zich wordt niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht vereist immers een concrete en originele vorm, zij beschermt dus geen ideeën , gedachten, principes, methoden of concepten. Nochtans is de basis van alles het loutere, doch juridisch erg kwetsbare idee.

Een escrow is een andere manier om je auteursrecht vast te leggen. Oorspronkelijk bedoeld als document om bij een faillissement van een softwareontwikkelaar toch de softwarecode in handen te kunnen krijgen, maar had als bijkomstig effect dat er een timestamp of datumstempel op de documenten kwam. Contacteer ons gerust voor meer informatie en prijszetting van de escrow.