Of je nu een mobiele applicatie, een ERP-omgeving of een website maakte, je code, die is van jou. Technisch kan je een hoop maatregelen nemen om alles mooi af te schermen, al blijkt in de praktijk dat al deze beveiligingsmechanismen soms bitter weinig standhouden. Treur niet, er is hoop.

Hoewel het al te vaak vergeten wordt, biedt het recht een uitmuntende bescherming aan je software. Complex is het wel, want er wordt een onderscheid gemaakt tussen het grafische (bijvoorbeeld de interface van je mobiele applicatie) en de code (back-end). Zo zit je met verschillende beschermingsmechanismes tegelijk, maar dat mag je niet tegenhouden, toch?

Auteursrecht heb je sowieso, helemaal gratis. Maar bewijzen dat jij de originele, echte programmeur of auteur ervan bent is andere koek. Je beschikt natuurlijk wel over je documentatie rond je code, maar echt bewijs is dat niet. Geen nood, één van de tools die tot onze beschikking staan is een software-escrow (ook wel ‘source code escrow’ of ‘broncode escrow’ genoemd).

Zo’n escrow bevat dus de broncode van je app, website of software, en krijgt ‘vaste datum’ door een neerlegging bij de bevoegde overheidsinstantie of notaris. De prijszetting van een escrow is afhankelijk van een aantal factoren. Dient er een integriteitsonderzoek te gebeuren? Wil je enkel een kluiskopie, of ook een (secure) FTP-kopie? Moet er een (extern) hoger onderzoek uitgevoerd worden? Hoe meer onderzoeksmogelijkheden, hoe duurder. Bovendien is de optie tot neerlegging bij een notaris een stuk duurder dan bij de bevoegde overheidsinstantie.

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van een moeilijke bewijsvoering, diefstal van je code of hinderlijke concurrenten.

Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van je softwareproject een écht succesverhaal. Overtuigd? Wacht dan niet langer, en kijk hoe we jou kunnen helpen.

 

In detail

InleidingProgrammatuurDatabankenLicenties

Bij een escrow-overeenkomst wordt de broncode van een bepaald programma in bewaring gegeven bij een onafhankelijke escrow agent (deJuristen Brussel). Deze handeling dient (ook) ter bescherming van de eindgebruiker, die meer zekerheid verwerft op een ongestoord en continu gebruik van de (vaak dure) software, en dit ook als de leverancier door een faillisement of andere niet meer in staat zou zijn zelf ondersteuning te bieden. Anderzijds beschermt een escrow regeling ook de intellectuele eigendomsrechten van de software-leverancier. Je neemt beter geen enkel risico, en zeker niet bij op maat gemaakte software. Maak gebruik van onze escrow diensten.

Computerprogramma’s worden auteursrechtelijk beschermd, en hiervoor gelijkgesteld met letterkundige werken in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. Art. 7 van de softwarerichtlijn bepaalt dat onder het begrip ‘computerprogramma’ kan worden verstaan: alle programma’s in gelijk welke vorm, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur worden ingebouwd. Het gaat hier dus zowel om BIOS programma’s (ingebouwd door de producent van de computer), als OS software (operating system, zoals Windows, Mac OS X […], Linux), als toepassingsprogramma’s (bijvoorbeeld tekstverwerkers, grafische ontwerpprogramma’s, games, …).

Niet alleen het afgewerkte programma geniet bescherming, ook het voorbereidende ontwerpmateriaal (analyses, democode, ontwikkelingsschema’s, …). Uiteraard dient een computerprogramma een concrete codeopbouw verworven te hebben (of duidelijke stappen daartoe), er wordt net zoals in het auteursrecht geen bescherming geboden aan loutere ideeën.

De beschermingsvoorwaarde is dan ook tweeledig: het moet gaan om een oorspronkelijk computerprogramma dat beantwoordt aan een eigen intellectuele schepping van de auteur.
Wens je meer informatie over wie de precieze eigenaar is (bv. in kader van een arbeidsovereenkomst), welke (exclusieve) rechten er worden toegekend en hoever de bescherming reikt (inzonderheid de beperkingen zoals de reservekopie, observatie en decompilatie), aarzel dan niet om je situatie voor te leggen. deJuristen adviseert bovendien waar nodig zodat jouw programma voldoet aan de beschermingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 2, lid 1 van de Softwarewet.

Een databank is een verzameling van gegevens, die een zelfstandige verzameling uitmaakt, systematisch of methodisch geordend en op elektronische wijze of anderszins toegankelijk. Een databank wordt op twee wijzen beschermd, namelijk via een sui generis recht als via het auteursrecht. De creatie van een databank impliceert vaak een omvangrijke investering. Vragen over de omvang van de bescherming? Laat je zorgvuldig juridisch bijstaan.

Het moet dus gaan om een verzameling (bijvoorbeeld literaire, muzikale, artistieke of andersoortige werken, prestaties beschermd door het naburig recht, of enig ander materiaal, zoals tekst, geluid, cijfers, beeld of gegevens. De aard van de verzamelde elementen is vrijwel onbelangrijk.

De creatie van een databank is vaak een tijdrovend en investeringsrijk proces. Het databankrecht biedt je een zelfstandige bescherming voor jouw creatie. Wanneer je niet de eigenaar bent van de inhoud van de databank, dien je uiteraard de nodige toestemmingen te hebben verworven.
Rekening houdende met het gemak van reproductie en je gedane investeringen doe je er goed aan jouw investering juridisch zorgvuldig te laten beschermen.

Een softwarelicentie is een vergunning om andermans computerprogramma te gebruiken. De licentie regelt wat precies kan en niet kan met de verkregen software (bijvoorbeeld: mag het programma gekopieerd worden, met hoeveel gebruikers mag men gelijktijdig het programma gebruiken, enzovoort). Deze licentievoorwaarden worden vastgelegd in een contract (de licentie). EULA (end of user licence agreements) is een overeenkomst waarbij de eindgebruiker (vaak een particulier) een contract aangaat met de eigenaar van het programma.
Krachtens de softwarewet worden computerprogramma’s auteursrechtelijk beschermd (hieronder valt zowel operating system software als toepassingssoftware en spelletjes). Deze bescherming blijkt vaak onvoldoende, zodat de opmaak van een softwarelicentie noodzakelijk wordt.
deJuristen overloopt met jou welke rechten je precies wil toekennen in jouw softwarelicentie. Bovendien adviseren wij waar nodig zodat je programma voldoet aan de beschermingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 2, lid 1 van de Softwarewet. Ook op vragen over de toegekende exclusieve rechten (paterniteitsrecht, integriteitsrecht, reproductierecht, vertaal- en bewerkingsrecht en distributierecht) geven wij graag een antwoord.