De robotisering en de implementatie van artificiële intelligentie (AI) is niet weg te denken uit onze informatiemaatschappij. Vandaag implementeren vele ondernemingen en huishoudens één of andere vorm van robotica om het dagelijks werk- of privéleven te vereenvoudigen. Misschien vraag je je af of je met jouw drone wel op evenementen of in de publieke lucht mag vliegen of welke regelgeving moet nageleefd worden om een robot te implementeren in je onderneming en wie er aansprakelijk is wanneer het fout loopt? deJuristen kan je adviseren omtrent de toepasselijke wetgeving op robots in de ruime zin van het woord en begeleiden je bij de juridische wirwar van regels per type machine.

Een robot is zoveel meer dan een industriële robot of een keukenrobot. Zelfrijdende auto’s, drones, zorgrobots, medische robots, AI-systemen, chatbots, … Zij hebben allemaal dezelfde kenmerken gemeen: het zijn autonome of van buitenaf gecontroleerde, mechanische of virtuele, intelligente hulpmiddelen, uitgerust met sensoren.

Momenteel bestaat er in Europa of in België nog geen uniforme wetgeving betreffende de mogelijke vormen van robots en AI. Net omdat er nog geen uniforme regelgeving is, is een betrouwbaar en bruikbaar juridisch advies op basis van een amalgaam aan regels van cruciaal belang.

Vele robots zijn in staat om al dan niet persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. Deze verwerking dient in overeenstemming te zijn met de aankomende GDPR, de EU-Verordening betreffende bescherming van persoonsgegevens. deJuristen kan je bijstaan met advies wanneer u niet zeker bent of uw robot voldoet aan de nieuwste privacyregelgeving.

De mens is niet perfect, maar een robot ook niet. Wie draagt er nu de aansprakelijkheid als het fout loopt? De robot, de producent, de eigenaar of de gebruiker? Allemaal vragen waarmee wij je van dienst kunnen zijn.

Een onderneming die innovatief wil blijven, speelt in op de toekomst van robotica en AI. Wij bieden je een antwoord op de vraag wat de sociale en fiscale regels van deze trend voor de werkgever zijn. deJuristen kunnen je eveneens helpen bij het opstellen van een ontwerp- of gebruikerslicentie van een robot. De onderneming dient hiervoor immers concrete aangepaste overeenkomsten voor op te stellen waar geval per geval de modaliteiten van de overeenkomst moeten worden besproken.

Wij volgen de evolutie binnen robotica en AI nauwgezet op en passen onze dienstverlening aan, zodat je erop kan vertrouwen dat deJuristen je met het geschikte en persoonlijke advies zal bijstaan.