Prijsmodules

Afhankelijk van de grootte van uw e-commerce project zijn er vier mogelijkheden en dus vier prijsmodules. Hieronder worden de vier mogelijkheden op een rijtje gezet. Er staat telkens wat is inbegrepen in het pakket, hoe u kunt bestellen en of al dan niet een afspraak in de prijs zit.

Opgelet: de Pico – en Nano-modules beperken zich tot de klassieke webshop* en zuivere redactie*.

*Klassieke webshop
De klassieke webshop verkoopt producten (goederen en geen diensten) aan consumenten en/of ondernemingen en levert enkel in België.
Zijn per definitie geen klassieke webshops:

  • Webshops die naast het verkopen van producten/goederen ook diensten aanbieden (bijv. installatie van de geleverde goederen, workshops, opleidingen, etc.)
  • Platformen die louter als tussenpersoon optreden en koper en verkoper met elkaar in contact brengen
  • Webshops die voor de bestelling van producten/goederen geen online bestel/betaalmethode hanteren (en bijv. eerst offertes opstellen)
  • Webshops die zich op de Europese markt of daarbuiten richten;
*Zuivere redactie
Een zuivere redactie houdt in dat wij eigen documenten opstellen voor jouw specifieke webshop. Dit veronderstelt dus in dat we niet aan de slag gaan met eerdere versies van juridische documenten die je in het verleden gebruikte.

Prijzentabel groot

Meer in detail

Prijspakketten
Pico: 749 euro exclusief btw.
Standaard verkoopsvoorwaarden, privacy policy, cookie policy, disclaimer en modelformulier herroepingsrecht in één taal (Nederlands).
Niet inbegrepen: uitgebreide feedbackronde, kwaliteitslabel & e-commerce newsflash, e-commerce brochure en afspraak op kantoor.
Per extra vertaling (ENG/FR): €499 excl. btw

Nano: 949 euro exclusief btw.
Standaard verkoopsvoorwaarden, privacy policy, cookie policy, disclaimer en modelformulier herroepingsrecht in één taal (Nederlands, Engels of Frans). Inclusief kwaliteitslabel & e-commerce newsflash (6 maanden) en e-commerce brochure.
Niet inbegrepen: uitgebreide feedbackronde en afspraak op kantoor.
Per extra vertaling (NL/ENG/FR): €499 excl. btw

Tera: 1549 euro exclusief btw.
Op maat geschreven verkoopsvoorwaarden, privacy policy, cookie policy, disclaimer en modelformulier herroepingsrecht in één taal (Nederlands, Engels of Frans). Inclusief uitgebreide feedbackronde, kwaliteitslabel & e-commerce newsflash (1 jaar) en e-commerce brochure.
Niet inbegrepen: afspraak op kantoor.
Per extra vertaling (NL/ENG/FR): €799 excl. btw

Zetta: 2449 euro exclusief btw.
Op maat geschreven verkoopsvoorwaarden, privacy policy, cookie policy, disclaimer en modelformulier herroepingsrecht in twee talen (Nederlands én Engels of Frans). Inclusief afspraak op kantoor, uitgebreide feedbackronde, kwaliteitslabel & e-commerce newsflash (1 jaar) en e-commerce brochure.
Per extra vertaling (NL/ENG/FR): €799 excl. btw

Grote ondernemingen: gelieve contact op te nemen voor een bestek op maat.

Juridische documenten

Verkoopsvoorwaarden
In de verkoopsvoorwaarden worden alle stappen van het bestellingsproces uitgebreid behandeld, gaande van de tarieven en de levering tot de uiteindelijke betaling. Op deze manier kan je de klant duidelijk wijzen op zijn rechten en plichten. Een geïnformeerde klant is er twee waard, nietwaar?

Privacy Policy
Webshops verzamelen quasi altijd persoonlijke gegevens van klanten, zo bijvoorbeeld tijdens het bestelproces. Denk maar aan adres- en contactgegevens, maar ook aan (nog gevoeligere) bankgegevens. Zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake privacy en databescherming vereisen dat ondernemingen de betrokken bezoekers/gebruikers/klanten (‘data subjects’) duidelijk informeren over wat er met de verzamelde persoonsgegevens wordt gedaan. Aan deze informatieplicht kan worden voldaan aan de hand van een privacy policy of privacyverklaring op de website.

Cookie Policy
De wet bepaalt dat je steeds de toestemming van de website-bezoeker nodig hebt voor het gebruik van cookies, aangezien via veel cookies persoonsgegevens verwerkt worden. Om deze toestemming op rechtsgeldige wijze te bekomen, vereist de wet dat de bezoeker van de website een cookie policy of cookiebeleid kan raadplegen.

Disclaimer
Een zorgvuldig opgestelde disclaimer die de aansprakelijkheid van de aanbieder van de webshop –uiteraard binnen de grenzen van het wettelijk mogelijke – inperkt, is voor iedere webshop-eigenaar een uiterst handig document. Bovendien kan de ondernemer via de disclaimer de bezoekers/gebruikers/klanten uitdrukkelijk verbieden bepaalde (schadeverwekkende) handelingen te stellen via de website.

Plagiaat

Algemene voorwaarden kopiëren van andere websites is niet alleen in strijd met het auteursrecht (lees: de oorspronkelijke auteur kan een schadevergoeding eisen), het is daarnaast ook gewoon een slecht idee. Iedere webshop is anders en heeft dus nood aan andere algemene voorwaarden. Wie zomaar algemene voorwaarden van het internet plukt en naar eigen goeddunken aanpast, riskeert bepalingen op te nemen die helemaal niet wettelijk zijn. Ongeldige bepalingen worden in zo’n geval automatisch vervangen door een klantvriendelijker alternatief. Wat ook kan, is dat je wettelijk verplichte bepalingen gewoonweg vergeet te vermelden, met alle gevolgen vandien.

Taal?

De gouden regel is dat de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn voor de tegenpartij. Om elke discussie te vermijden, kan je jouw algemene voorwaarden best opstellen in die talen die door jouw klanten het meest gebruikt worden.

Zo zal een onderneming die in Vlaanderen gevestigd is, maar die zich richt op de Benelux-markt, zijn algemene voorwaarden moeten opstellen in zowel het Nederlands als het Frans. Een Vlaamse webshop die klanten heeft verspreid over de gehele Europese Unie, moet zijn algemene voorwaarden uiteraard niet in alle 24 officiële talen van de EU vertalen. In een EU-context wordt ervan uitgegaan dat een Franse en Engelse vertaling volstaan. Is jouw webshop internationaal actief, dan kan je dus best even nagaan waar het merendeel van jouw klanten zich bevindt en op basis daarvan bepalen welke talen het meest relevant zijn.

Brochure

Uiteraard moet je je eigen algemene voorwaarden zelf ook begrijpen en naleven. In onze e-commerce brochure leggen we in heldere taal uit wat jouw verplichtingen zijn als e-commerce handelaar (bijv. inzake levering, herroeping, garantie, etc.). Deze praktische leidraad biedt ook een stappenplan om de verschillende juridische documenten te implementeren op jouw webshop en tips om de nodige toestemmingen van bezoekers/klanten te bekomen.

Kwaliteitslabel

deJuristen voert een juridische scan uit van je webshop en controleert of deze voldoet aan de talloze juridische verplichtingen op het vlak van consumentenrecht, privacy, enz. Wanneer je webwinkel in orde wordt bevonden, verkrijg je het unieke juridische kwaliteitslabel van deJuristen. Ons kwaliteitslabel bestaat uit een grafisch teken dat je vrij kan aanbrengen op je webwinkel, met een gepersonaliseerde URL naar onze database. Voor e-consumenten is het label meteen een geruststelling dat je webshop voldoet aan alle juridische reglementeringen en dat hun gegevens veilig zijn bij jou. Dit bijkomende vertrouwen resulteert in een hogere omzet, en meer gelukkige klanten.

Opgelet: de wetgeving voor webshops verandert regelmatig. Dit betekent dat een webshop die vandaag juridisch in orde is, dat morgen misschien niet meer is. Om die reden biedt deJuristen een extra service aan: de ‘e-commerce newsflash’. Dit houdt concreet in dat wij voor jou de veranderingen in het e-commerce landschap nauwkeurig in het oog houden. Is er een belangrijke wijziging in de relevante regelgeving, dan brengen wij jou hiervan onmiddellijk op de hoogte en geven we jou de nodige praktische richtlijnen. Zo kan je ervan op aan dat jouw webshop binnen de kortste keren opnieuw volledig in regel is en het kwaliteitslabel zijn waarde behoudt.

Graag jouw kwaliteitslabel behouden na afloop van de geldigheidsduur? Voor een vriendprijsje van €199/jaar kan dat.

Fill out my online form.