deJuristen verklaart kennis genomen te hebben van de rechtsgeldigheid van de juridische documenten van Samsung Electronics Benelux en onderzocht haar website op de Privacywet, Telecommunicatiewet, Wet persoonlijke levenssfeer en de algemene informatieverplichtingen. Volgende documenten werden gereviseerd of opgesteld: Cookie Statement (Cookieverklaring), Guideline.

Samsung Electronics Benelux werd in orde bevonden met de relevante wetgeving en verkreeg aldus het juridisch kwaliteitslabel ‘MyLabel.’
[hr] [one_half_first]

Gegevens website:  

Bedrijfsnaam: Samsung Electronics Benelux, Besloten vennootschap
Straat en nummer: Olof Palmestraat 10
Postcode en gemeente: 2616 LR DELFT
NL-nummer: 0472.450.079
Website: www.samsung.com/be/
E-mail contactadres: formulier

[/one_half_first]

Kwaliteitslabel 

Toegekend op: 27 november 2012
Geldig tot: 31 december 2013
Labelweergave op website? Ja.

Cookiescan: behaal het juridisch label, en geef aan dat je in orde bent met alle juridische voorwaarden rond de nieuwe cookiewetgeving.