Opleiding

Male business coach draws on background pop art retro style. Business training. Drawing Board
Opleiding

Al gehoord van cookies? Wij wel. Leer hoe je ze juist implementeert

De nieuwe telecomwet zorgt voor een thriller van formaat. De bepalingen rond de gewijzigde behandeling van cookies zijn nu al kop van jut. Nederland neemt een voortrekkersrol en grijpt alvast bijzonder streng in, talrijk protest van marketingbureau’s en adverteerders ten spijt. De nieuwe regelgeving verhindert dat men nog langer ongemerkt […]

Handshake of robot and man. New technologies and evolution pop art retro style. Robotics. Computers and gadgets. E-business.
Opleiding

Het is niet overal even veilig online. Leer hoe je je wapent tegen cybercrime

In België lanceerden we B-CCENTRE, ofwel ‘Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education’. Slechts een beperkt aantal Europese landen hebben dit voorbeeld gevolgd. Een Europees ‘Cybercrime Centre’ laat nog minstens tot 2013 op zich wachten. Zijn we klaar voor de digitale revolutie? Allesbehalve. Overheden, instellingen en bedrijven beginnen […]

Politician speaking at the rally it is empty campaign promises pop art retro style. Blah blah blah words of falsehood. Contemporary politics and public opinion leaders. The candidate for the election
Opleiding

Leer hoe je correcte én leesbare contracten opstelt.

Dat contracten nu niet meteen als bijzonder spannend gedefinieerd worden, zijn we ons ruimschoots van bewust. Nochtans regelen ze vaak veel meer dan je zelf zou willen. Op de hoogte zijn van de (soms listige) kneepjes in deze contracten, maakt elke (ICT-)ondernemer een pak weerbaarder bij onderhandelingen en contractafsluiting. Om […]

Retro camera snapshot selfie pop art retro style. Photo photography blogger picture technique
Opleiding

Privacy garanderen is belangrijk voor je klant én je reputatie.

Vandaag is privacybescherming een grondrecht. Een grondrecht dat eenieder alsmaar hoger waardeert, dankzij onze hoogtechnologische en hyperindividualistische maatschappij die bereikbaarheid, beschikbaarheid en performantie als essentieel beschouwt. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is de steeds krachtigere roep naar privacy, naar ongestoorde rust. Privacy heeft er sinds enkele jaren echter een te duchten vijand […]

Business woman with gift box pop art retro style. The business concept of bonuses discounts and sales. Holiday gifts. Girlfriend gives a gift. Vector businesswoman.
Opleiding

Webwinkels bouwen en openen. Mét het recht aan je kant.

Stellen dat e-commerce booming business is, is op zich weinig vernieuwend. De meest recente studie rond e-commerce spreekt van een groeiverwachting van maar liefst 40%. Online verkoop wordt steeds meer gezien als een volwaardig verkoopskanaal. De juridische gevaren hangen echter ook in de lucht: wanneer het menens is, volgt ook […]

Play button hand press pop art retro style. Music and audio. The business concept started
Opleiding

Muzikant, producer of label? Ook jullie hebben rechten

Hoewel het auteursrecht op een ruime bekendheid mag genieten bij het brede publiek, blijven de naburige rechten vaak onderbelicht. Jammer, maar enigszins begrijpelijk. Waar het auteursrecht eenieder aanbelangt, richten de naburige rechten zich heel specifiek naar de muzikant of uitvoerende kunstenaar of producent. Naburige rechten, wat voor jou? Als je […]

Stylish retro girl advertisements pop art retro style. Poster sign announcement. Business advertising products and services. Your brand or text here
Opleiding

Hoe bescherm je het intellectueel kapitaal van je bedrijf?

Ooit afgevraagd wat het precieze nut is van merkenrecht? Terecht, want goede merknamen zijn schaars en de concurrentie groot. Hoewel de meeste ondernemingen niet afkerig staan van merkregistraties, blijft het volledige plaatje vaak nog onvoldoende belicht. Ook naar de actiemiddelen bij een merkenschending is vaak gissen geblazen. Is deze training […]

Vintage girl reading a book pop art retro style. Sad novel. Literature and culture
Opleiding

Hoe word je auteur?

Ooit afgevraagd wat je rechten als auteur zijn? Terecht. Het auteursrecht heeft immers een boontje voor de echte creatievelingen onder ons. Weinig intellectuele eigendomsrechten zijn immers gratis, automatisch en gericht op de natuurlijke persoon die het werk in het leven schiep. Sterk in je schoenen? Helemaal. Maar dan moet je […]